3.4 NIEUW ACHTERTERRAS NAAST TERRAS VOORZIJDE

ER IS EEN NIEUW ACHTERTERRAS VERGUND OVER DE VOLLE BREEDTE VAN HET PERCEEL VERGUND NAAST HET BESTAANDE TERRAS AAN DE VOORZIJDE OVER DE VOLLE BREEDTE VAN HET PERCEEL. HET VOORSTE TERRAS GRENST AAN 2 HORECARUIMTES , HET ACHTERSTE GRENST AAN 3 HORECARUIMTES.
VANAF HET ACHTERTERRAS IS ER VOLOP GROEN  UITZICHT OP HET WILHELMINAKANAAL EN HET SLUIZENCOMPLEX. IN HET VOLGENDE BESTEMMINGSPLAN KOMT ER HOOGSTWAARSCHIJNLIJK DE MOGELIJKHEID TOT EN RECHTSTREEKSE BRUGVERBINDING NAAR HET WILHELMINAKANAAL VANAF HET ACHTERTERRAS( de gemeente moet dit alsnog behandelen van de Raad van State in die nieuwe versie van het bestemmingsplan: Op het niet opnemen daarvan na onze bezwaren is het huidige bestemmingsplan voor ons perceel afgewezen en ligt er nu een witte vlek in het bestemmingsplan en is het voorgaande plan nog steeds geldig.)

P4041012 P4041013 P9061463 P9061464
<
>
VOORAANZICHT LEGE TERRAS VOOR HERBERG DE SLUIS MET PARKEERSTROOK VOOR ONS TERRAS