3.5 EXPLOITATIE HERBERG EN TERRASSEN KAN HEEL SNEL

MET DE EXPLOITATIE VAN HERBERG EN DE 2 TERRASSEN KAN HEEL SNEL WORDEN GESTART. DAARVOOR MOETEN NOG WEL DE TOILETRUIMTES IN DE HERBERG WORDEN AFGEMAAKT: MET HULP  VAN EEN PAAR BOUWVAKKERS IS DAT EEN EEN KWESTIE VAN EEN PAAR WEKEN: HETZELFDE GELDT VOOR DE B&B BOVEN IN DE ACHTERBOUW, OOK DIE KAN SNEL WORDEN AFGEBOUWD, WIJ GEBRUIKEN DIE DEELS NU AL JAREN ALS ONS NACHTVERBLIJF . VOOR ZOWEL TOILETGROEPEN ALS HET AFMAKEN VAN DE B&B ZIJN NAGENOEG ALLE MATERIALEN DAARVOOR AL AANGEKOCHT, AANWEZIG EN BESCHIKBAAR IN OVERLEG. DAARNA KUNNEN DAN BEURTELINGS DE 3 ANDERE VERGUNDE HORECARUIMTES WORDEN AFGEBOUWD DAN WEL HERINGERICHT. ALS LAATSTE KAN DAN DE BEDRIJFSWONING BOVEN DE HERBERG WORDEN AFGEBOUWD, MAAR DAAR IS AFHANKELIJK VAN DE WENSEN WEL MEER TIJD VOOR NODIG, DE BENODIGDE TIJD DAARVOOR IS WEL STERK AFHANKELIJK VAN DE WENSEN VAN KOPERS.

P9061216
<
>
VISWATER VAN KANAAL ACHTER HERBERG WAAR GEEN SCHEPEN KOMEN