4.1 OPSPLITSEN IN 2a3 VOLLEDIGE WONINGEN

DE GEMEENTE HEEFT ONS  SCHRIFTELIJK AANGEGEVEN DAT TER PLAATSE MAG WORDEN VERBOUWD OF HERBOUWD TOT MAX 3 WONINGEN. VANWEGE  DE HOEVEELHEID NIEUWBOUW EN VERBOUW  DIE WIJ AL HEBBEN GEREALISEERD LIJKT ONS VERDERE VERBOUW WENSELIJKER DAN NIEUWBOUW: HET IS EEN HEEL MOOI GEHEEL OM TE ZIEN ZOALS HET ER NU BIJ STAAT EN VERGUND IS((vinden wij toch!).
DAARBIJ ZOUDEN WIJ ZELF GRAAG DE HUIDIGE WONING BLIJVEN BEHOUDEN, MAAR NOODZAKELIJK IS DAT NIET VOOR ONS: WIJ MOGEN AAN DE OIRSCHOTSEDIJK VOOR ONSZELF MIDDEN OP ONZE CAMPING DE ONTGINNER EEN MANTELZORGWONING BOUWEN(die staat als ruwbouw al onder de pannen)

BAR HERBERG DE SLUIS P9091528 P4040962 P4040963 P4040975 P4040976 P4040977 P4040985 P4040986 P4041018 P4041020 P4041026 P4041028 P4041035 P4041040 P4041041 P4041045 P4041051 P4041053
<
>
VOORRAADKAST ACHTER DE BAR MET BRANDBLUSSER , GLAZENVOORRAAD EN GELUISINSTALLATIE