4.4 ALLERLEI NIEUWE INPANDIGE BESTEMMINGEN

VOOR ALLERLEI NIEUWE INPANDIGE BESTEMMINGEN BINNEN DE HUIDIGE BEBOUWING OF OP DE HELE KAVEL KUNNEN KANDIDAAT KOPERS ZELF BIJ DE GEMEENTE INFORMEREN OF ER MOGELIJKHEDEN VOOR ZIJN: IN EEN LATER STADIUM ZULLEN WIJ HIERVOOR EEN AANTAL SUGGESTIES GEVEN WAARVAN WIJ ZELF DENKEN DAT ZE TER PLAATSE HAALBAAR ZOUDEN KUNNEN ZIJN OF WORDEN IN DE NABIJE TOEKOMST

P9081506-1 S6002208-1 S6002210
<
>
LICHTRECLAME BOVEN BAR VAN ONS HUISBIER HERTOG JAN