5.4 KANAALBRUGGETJE VAN EN NAAR ACHTERTERRAS

DE WITTE VLEK IN HET VIGERENDE  BESTEMMINGSPLAN KOM HAGHORST VOOR ONS PAND KOMT DOOR ONZE INSPANNINGEN OM EEN BRUGGETJE NAAR HET KANAAL TE MOGEN LEGGEN(dat er vroeger ook ooit heeft gelegen) VANAF ONS ACHTERTERRAS.  VAN DE RAAD VAN STATE MOET DE GEMEENTE DE MOGELIJKHEID HIERVOOR HEROVERWEGEN BIJ DE VOLGENDE VERSIE VAN HET BESTEMMINGSPLAN. HET ZOU DE MOGELIJKHEID BIEDEN VOOR WANDELAARS, FIETSERS EN VISSERS OM ONS ACHTER TERRAS EN ONZE ACHTERSTE 3 CAFÉS  RECHTSTREEKS VANAF HET KANAAL TE KUNNEN BEZOEKEN, VANDAAR ONZE STRIJD DAARVOOR EEN TIENTAL JAREN GELEDEN, MAAR:  ” WAT IN HET VAT ZIT VERZUURT NIET!”BIJ EEN NIEUWE BESTEMMING ALS HORECAPAND ZIJN DE MOGELIJKHEDEN ER NOG!
HET ACHTERTERRAS, ZO GROOT ALS DE VOLLEDIGE ACHTERTUIN, MET ZICHT OP HET NATUURLIJK AANGELEGDE SLUIZENCOMPLEX IN HET WILHELMINAKANAAL. het kan worden gebruikt bij alle 3 de kleinere horecaruimtes die eraan grenzen als de tuindeuren/puien geplaatst zijn.
DE GEPLANDE  BRUG NAAR SPUIKANAAL EN HET SLUIZENCOMPLEX KOMT LIGGEN OVER DE DIEPE SLOOT ACHTER HET HELE PAND

Ontginningsweg1AHaghorst-01 Ontginningsweg1AHaghorst-02 Ontginningsweg1AHaghorst-03 Ontginningsweg1AHaghorst-22 Ontginningsweg1AHaghorst-23 Ontginningsweg1AHaghorst-25 Ontginningsweg1AHaghorst-26 Ontginningsweg1AHaghorst-27 Ontginningsweg1AHaghorst-28
<
>
AANZICHT EN PARKEERPLAATSEN DE SLUIS VANAF STRAAT VANAF RECHTS